header
cover

1 - A new approach to Kazhdan-Lusztig theory of type B via quantum symmetric pairs
Bao, Huanchen   /   Wang, Weiqiang (1970-....)

Cote : [20 BAO 18]