header
cover

2 - Geschichte der mathematik : Geschichte der Wissenschaften, II, Naturwissenschaften
Becker, Oskar (1889-1964)   /   Hofmann, Joseph Ehrenfried (1900-1972)

Cote : [01 BEC 51]

cover

4 - Untersuchungen über den Modalkalkül
Becker, Oskar (1889-1964)

Cote : [05 BEC 52]