header
cover

1 - Introduction to multivariate statistics
Srivastava, Muni Shanker   /   Khatri, C. G.

Cote : [72 SRI 79]